บุคลิกภาพดีไม่มีโรค

การปรับโครงสร้างร่างกายให้สมดุลคือหัวใจของการดูแลและรักษาสุขภาพอย่างแท้จริง จึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่โดดเด่นมากศาสตร์หนึ่งคือ การจัดโครงสร้างร่างกาย เป็นการจัดกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อปรับโครงสร้างร่างกายให้เข้าสู่สมดุล

ช่วยส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งรักษาโรคไปพร้อมกัน ด้วยท่าทางที่ถูกต้องในการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวัน เช่น การนั่ง นอน ยืน เดิน ท่านั่งขับรถ ฯลฯ วิธีแก้ไขปรับสมดุลโครงสร้างด้วยตนเอง และการป้องกันไม่ให้ร่างกายเสียศูนย์อีก วิธีเช็คโครงสร้างร่างกาย พร้อมท่าบริหารง่ายๆ แก้ไขโครงสร้างกลับสู่สมดุล ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาหมอหรือยา ขอเพียงมีความรู้และปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม ร่างกายก็จะค่อยๆอยู่ในภาวะสมดุล โรคภัยไข้เจ็บก็จะลดน้อยลง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ในทุกสถานการณ์

ผู้เขียน : มานพ ประภาษานนท์
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
น้ำหนัก : – กรัม
ISBN : 9789749702956
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ
ปก : ปกอ่อน
ราคา : – บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...