ถ้ารู้ (กู) ไม่ทำ

ภาคต่อจากสุดยอด Best Seller “ถ้ารู้…(กู)…ทำไปนานแล้ว” รู้ทันบาป รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง อย่าพึ่งมั่นใจว่าตัวเองอยู่ห่างไกลจากบาป ปราศจากความทุกข์ มีศีลบริบูรณ์ และจะรอดพ้นจากนรก จนกว่าจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้! พบกับความจริงเหล่านี้ได้ ในเล่ม

• บาปอันตรายแค่ไหน การไม่รู้ไม่เข้าใจบาปจะส่งร้ายอย่างไรต่อชีวิต
• ความทุกข์ทางด้านการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว เพื่อนฝูง สุขภาพ ฯลฯ เกิดจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร
• หนทางแก้กรรม ตัดกรรม บรรเทาผลกรรมที่ถูกต้องมีจริงหรือไม่ ทำได้อย่างไร
• มีทางหนีหนี้กรรมไหม และจะหนีไปไหนดี
• บาปมีอะไรบ้าง อย่างไรจึงจะถือว่าบาป
• ทำบาปแบบไหน รับกรรมอย่างไร
• การละบาปจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไร
• นิพพานได้ด้วยการละบาปจริงหรือ
ฯลฯ อีกมากมาย

รับรองว่า เมื่ออ่านจบ คุณจะต้องอุทานเป็นชื่อหนังสือว่า  “ถ้ารู้…(กู)…ไม่ทำ”

 

ผู้เขียน : ณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
น้ำหนัก : – กรัม
ISBN :9789749702833
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
ปก : ปกอ่อน
ราคา :- บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...