7 Days with your Idols กับ ม.กรุงเทพ

ช่วยเด็กม. 6 ค้นพบอนาคตก่อนตัดสินใจเลือกเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต” จัดกิจกรรม “7 Days with your Idols” เวิร์คช็อปสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ค้นพบอนาคตตัวเองและอาชีพในฝัน

ด้วยการทดลองเรียนจริง และสัมผัสกับบรรยากาศจริงในคณะหรือสาขาวิชาที่ตนเองสนใจหรือลังเล พร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์กับไอดอลในแต่ละสายอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก่อนตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในคณะที่ใช่กับอนาคตที่ชอบ

 

ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “กว่าครึ่งของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกเรียนในคณะหรือสาขาที่ตรงกับความถนัดหรือความต้องการของตน บางคนตัดสินใจเลือกเรียนเพราะคิดว่าตนเองชอบและเรียนไหว บางคนเลือกตามเพื่อน บางคนเลือกตามพ่อแม่บอก บางคนเลือกเรียนเพราะว่าสถาบันอยู่ใกล้บ้าน หรือชะล่าใจในการเลือก ทำให้พอถึงเวลาแล้วจวนตัวรีบเลือก เด็กๆอาจจะยังไม่ทราบว่าการตัดสินใจเลือกเรียนคณะหรือสาขานั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีส่วนในการกำหนดเส้นทางสู่อนาคต การเลือกคณะหรือสาขาที่ไม่ตรงกับความถนัดนั้นจะนำมาซึ่งการสูญเสียมากมาย อาทิ การสูญเสียความสุข สูญเสียเวลา สูญเสียค่าใช้จ่าย และท้ายสุดประเทศชาติก็จะเกิดการสูญเสียบุคคลากรที่มีคุณภาพและไม่พัฒนาไปในทางที่ควรจะเป็น

ดังนั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงจัดโครงการ “7 Days with your Idols” ช่วยกระตุ้นและเพิ่มช่องทางด้านความคิดให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเอง ให้สามารถตัดสินใจเลือกและเรียนในคณะหรือสาขาที่ตนสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างอาชีพในอนาคต โดยมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนผ่านการลงมือมือปฏิบัติแบบเจาะลึกอย่างใกล้ชิดกับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และกูรูชั้นนำจากสายอาชีพ เราเชื่อว่าการที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสเรียนรู้ และพบปะกับไอดอลในสายอาชีพตามคณะและสาขาจะเป็นตัวแปรสำคัญชี้ให้นักเรียนเข้าใจ มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถวาดภาพอนาคตของตัวเองได้ล่วงหน้า และสามารถตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่ตนเองถนัดและอยากเรียนได้อย่างแม่นยำตรงกับใจ ซึ่งเมื่อเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียน ต่อเนื่องไปถึงการประกอบอาชีพอย่างมีความสุข และมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพสูง รวมถึงประเทศก็จะได้บุคลากรคุณภาพออกไปขับเคลื่อนสังคม” กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) โดยเริ่มครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2556

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://7days.bu.ac.th

You may also like...