Line & Life

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชม นิทรรศการสีน้ำมัน “Line & Life” ด้วยแนวคิดที่มีความประทับใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย นำเสนอในเนื้อหาที่แฝงปรัชญาพุทธศาสนา โดยใช้ลักษณะเส้นที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจับปลา อวน ไซนั่ง เส้นไม้ที่ปักเพื่อเป็นกับดักอยู่ในทะเล หรือเส้นกิ่งของยางพารา การใช้เส้นต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานเพื่อสะท้อนถึงความเป็นไปที่แท้จริงของมนุษย์และทุกสรรพสิ่ง คือ ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน แต่มนุษย์ยังหลงติดอยู่ เปรียบเสมือนสัตว์ที่ติด อวน หรือ ไซ ไม่เห็นทางจะพ้นทุกข์ได้

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการใน25 ตุลาคม 2556 เวลา 18:30 น.

นิทรรศการ : เส้น ชีวิต (Line & Life)
ศิลปิน : สัมฤทธิ์ เพชรคง
วันที่ : 25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 086-273-5440

 

 

You may also like...