เข้าๆ ออกๆ

In and Out เป็นนิทรรศการที่มิได้จำกัดความว่าเป็นนิทรรศการงานศิลปะ เนื่องจากผู้ร่วมงานถูกรวบรวมจากหลากหลายพื้นเพ ทั้งในและนอกวงการศิลปะ แต่มีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกทางความคิดภายในพื้นที่เดียวกัน

ในเมื่อมี “เข้า” ก็ต้องมี “ออก” อย่างปฏิเสธไม่ได้ ไม่มีใครซึ่งสามารถเลือกทางใดทางหนึ่งเพียงได้อย่างเดียว อาการ “เข้า ๆ ออก ๆ” จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และพบเห็นได้ทั่วไปจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อเราอยู่ในสถานที่หนึ่ง จากนั้นจำเป็นต้องเดินทางไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง เราก็ต้อง “ออก” จากสถานที่แรกเสียก่อน(ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม) เพื่อที่จะเดินทาง “เข้า” ไปสู่อีกสถานที่หนึ่งถัดไป เป็นต้น นอกเหนือไปจากการ “เข้า ๆ ออก ๆ” ที่หมายถึงอากัปกริยาทางกายภาพที่ิอธิบายไปแล้ว มันยังอาจหมายรวมถึง “บางสิ่ง” ที่ไหลเวียนไปมาระหว่างสองพื้นที่ก็เป็นได้ เช่น ความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ การเรียนรู้ ฯลฯ จนกระทั่งกลายเป็นสภาวะของการแลกเปลี่ยนกันแบบ “เข้า ๆ ออก ๆ” โดยทั้งที่เกิดจากการยอมให้อีกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในความคิดของตน และตนก็พร้อมที่จะมอบความคิดของตนนั้นให้ผู้อื่นในทางกลับกัน ในที่สุดการ “เข้า ๆ ออก ๆ” อาจกลายเป็นบทสนทนา และนั่นคือจุดเริ่มต้นของนิทรรศการในครั้งนี้

นิทรรศการ In and Out หรือ เข้า ๆ ออก ๆ เป็นนิทรรศการเพื่อจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มบุคคลที่(กว่าครึ่ง)ไม่ได้มาจากพื้นเพเดียวกัน บ้างเพิ่งจบการศึกษาจากสถาบันสอนศิลปะ, บ้างกำลังทำงานประจำ, บ้างเป็นนักออกแบบ และบ้างก็ทำงานรับจ้างทั่วไป แต่สิ่งที่อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงของพวกเขาและเธอก็คือ การสมยอมที่จะ “เข้า ๆ ออก ๆ” ในพื้นที่เดียวกันนี้ เพื่อนำเสนอความคิดของตัวเอง ผ่านผลงานซึ่งไม่จำกัดรูปแบบ การนำเสนอ และเนื้อหา ทว่าจะต่อเนื่องไปพร้อมกัน และไหลลื่นไปโดยรอบบริเวณจัดแสดงผลงาน ซึ่งนั่นก็คือ “หลังแรกบาร์”–ร้านอาหาร และพื้นที่ศิลปะสมมติ

นิทรรศการครั้งนี้จึงพยายามที่จะไม่ระบุตัวเองว่าเป็นเพียงนิทรรศการ “ศิลปะ” สถานเดียว เพราะอาการ “เข้า ๆ ออก ๆ” ทางความคิดนั้นเกิดขึ้นได้นับไม่ถ้วน นิทรรศการนี้จึงเป็นเหมือนการทดลองหาความเป็นไปได้ของการทำงานสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ระหว่าง ศิลปะ การออกแบบ และอื่น ๆ อย่างไม่จำกัด ผลลัพธ์จึงอาจจะไม่ใช่ความงามดาษดื่น หรือสุนทรียศาสตร์แบบที่คุ้นชิน ทว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่หาประโยชน์ใช้สอยได้ง่าย ๆ อย่างสิ่งของในชีวิตประจำวัน แต่ที่แน่นอนไปกว่านั้นก็คือ ความคิดของผู้ชมที่ได้ชมงานจะเดินทาง “เข้า ๆ ออก ๆ” ในพื้นที่จัดแสดงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

อ.ไก่เดือยคม

วันเปิดนิทรรศการ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

นิทรรศการ : “เข้า ๆ ออก ๆ”
ศิลปิน : กุลภาค ชินธนากร, นคินทร์ พูนศรี, นิโลบล เต็มสุขสันต์, ประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ, มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, วิชยาดา ปราบนอก, สรัช สินธุประมา, สรวงพัชร์ จริยพิสิฐ, สินา วิทยวิโรจน์, สุทธามน วรพงษ์, อกนิษฐ์ ศรีสุทธิวงศ์
วันที่ : 14 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556
สถานที่ : หลังแรกบาร์ บ้านเลขที่ 1 ซอยมหรรณพ 1 สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
กุลภาค ชินธนากร
โทร : 086-786-6062
อีเมล์ : Kunlapak7@gmail.com
สินา วิทยวิโรจน์
โทร : 082-022-4420
อีเมล์ : sina.wittayawiroj@gmail.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/hlungraakbarbangkok

ศิลปินในนิทรรศการ

กุลภาค ชินธนากร

เกิดเมื่อ 7 พฤษจิกายน พ.ศ. 2532 และเติบโตในกรุงเทพฯ ปัจจุบันกําลังศึกษาศิลปะในภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเริ่มแสดงงานศิลปะชิ้นแรกในนิทรรศการ “What Do You See” ในปี พ.ศ. 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กุลภาคมีความสนใจในกระบวนการบันทึกรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง โดยหยิบองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันมามานำเสนอ เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสื่อสารผ่านนิยามของศิลปะ

นคินทร์ พูนศรี

เป็นคนจังหวัดสงขลา หลังจากเรียนจบมัธยมได้เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ เขากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต สิ่งที่เขาสนใจนอกเหนือจากเรื่องเรียนคือ การเข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม และการเมืองกับเพื่อน ๆ ต่างมหาวิทยาลัย กิจกรรมล่าสุดของเขาคือ การช่วยเหลือเครือข่ายสลัมสี่ภาค (P-Move) ที่เรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องที่อยู่อาศัย แต่เขาก็ไม่ได้มีความสนใจไปทางสิ่งที่ว่ามาเสียทีเดียว นคินทร์ยังมีความชอบและสนใจในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ มากมาย เขามักหาโอกาสไปดูนิทรรศการศิลปะอย่างสม่ำเสมอ และปัจจุบันกำลังศึกษาค้นคว้างานทางด้านกราฟฟิค

นิโลบล เต็มสุขสันต์

เกิดเมื่อ14 ตุลาคม พ.ศ. 2532 จบการศึกษาทางด้านการละคร จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวืโรฒ ผลงานส่วนใหญ่ของเธอที่ผ่านมาจึงอยู่ในรูปแบบฉากละครเวที และคอสตูม แต่ในเวลาว่างเธอมักจะใช้เวลาไปกับการวาดภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอตกหลุมรัก และในนิทรรศการ “In and Out” นิโลบลจะได้นำเสนอผลงานในรูปแบบภาพวาดเป็นครั้งแรก

ประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ

หรือ แก้ว เกิดเมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2533 และเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เธอมีความสนใจในเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน แก้วเคยได้มีโอกาสออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และจัดนิทรรศการในงาน “BIG&BIH” และ “บ้านและสวนแฟร์” สิ่งที่เธอหลงใหลคืออะไร ๆ ที่มีรูปแบบที่เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

คือศิลปินรุ่นใหม่ที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพฯ จบการศึกษาในสาขาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ. 2551 หลังจากจบการศึกษามาฆะทํางานศิลปะออกมาอย่างต่อเนื่อ งและมีงานแสดงในแกลลอรี่ต่าง ๆ เรื่อยมา ในช่วงแรกมาฆะมีความสนใจในกลไกการเคลื่อนไหวของเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบเห็นได้ทั่วไป เขานํามาประกอบ ประยุกต์ ดัดแปลง หรือสร้างใหม่ให้เป็นประติมากรรมที่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือมีหน้าที่การใช้งานอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไปจากหน้าที่การใช้งานเดิม เพื่อนําเสนอแนวความคิดเรื่อง ต่างๆ ที่รู้สึกกับวัตถุนั้นๆ ปัจจุบันมาฆะเปิดกว้างในสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น โดยใช้ สื่อ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อตั้งคําถามกับทุก ๆ สิ่งรอบตัว และเล่นสนุกไปกับมัน

วิชยาดา ปราบนอก

เกิดเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ที่จังหวัดขอนแก่น เธอจบการศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เธอมีความสนใจในผลงานรูปแบบวาดเส้น และภาพประกอบ เธอเคยได้ออกแบบปกนิตยสาร “Playground” และในปี พ.ศ. 2555 เธอได้นำเสนอผลงานศิลปะทั้งในรูปแบบภาพวาด และเสื้อยืดกับ “Ardel Gallery” ณ งาน “บ้านและสวนแฟร์” ปัจจุบันเธอเป็นนักวาดภาพประกอบให้กับบริษัท “Minutevideos” และเป็นศิลปินอิสระ

สรัช สินธุประมา

เริ่มต้นชีวิตที่เชียงใหม่ และเติบโตที่รังสิต เป็นใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่หรูหรา แค่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาได้กลายเป็นคนที่เกลียดมนุษย์แต่ดันจบการศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเขาทำงานออกแบบกราฟฟิคเพื่อเลี้ยงชีพ ล่าสุดเขากำลังพยายามหาความเป็นไปได้ให้งานกราฟฟิคดีไซน์กับกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมมาพบเจอกัน ขอให้เขาโชคดี

สรวงพัชร์ จริยพิสิฐ

หรือ แนท เกิดเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 และเติบโตที่กรุงเทพ จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เธอมีความชอบ และสนใจในเรื่องของงานไม้ และโครงสร้างสถาปัตยกรรมต่าง ๆ นอกเหนือไปจากนั้นเธอยังชอบงานปัก และงานศิลปะอื่น ๆ ที่โดดเด่นในเรื่องวิธีการสร้างสรรค์ ปัจจุบันเธอได้ทดลองทํางานต่าง ๆ จากการที่มีผู้คนมาชักชวนอยู่เสมอ ๆ เพื่อตอบสนองความอยากเรียนรู้ที่มีอีกมากมาย

สินา วิทยวิโรจน์

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2529, และเติบโตไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ หลังจากจบการศึกษาจากภาควิขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเริ่มแสดงงานชิ้นแรกในฐานะศิลปินอิสระที่ WTF Gallery ในปี 2553 จากนั้นในปีต่อมาเขาก็ถูกเลือกให้เข้าร่วมในโครงการ ‘Asia Artist Residence’ ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ การสนับสนุนของ Gwangju Cultural Foundation ปัจจุบันสินาเป็นศิลปินร่วมสมัยหน้าใหม่ที่มีความสนใจในผลงานศิลปะที่ไม่เป็นประเพณีนิยม และยังคงทดลองนําเสนอผลงานผ่านวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย เช่น installation, interactive, sound, VDO, projection mapping, still image และ digital print โดยที่ผลงานส่วนใหญ่ของเขาจัดแสดงขึ้นในพื้นที่ที่ไม่จำกัดบริบท เช่น นิทรรศการดนตรี นิทรรศการออกแบบ บาร์เหล้า ห้องเก็บของ ตรอกซอกซอย หรือแม้แต่ กองขยะ เพื่อเป็นการตั้งคําถาม และค้นหาอาณาบริเวณใหม่ ๆ ในการแสดงออกสําหรับการทํางานศิลปะของตัวเขาเอง และสังคมศิลปะที่เขาดํารงอยู่

สุทธามน วรพงษ์

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2533 และเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ เธอจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ภาควิชาสื่อผสม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะที่เรียนอยู่นั้นเธอได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และแสดงงานผลศิลปะกับศิลปินทั้งในและต่างประเทศอยู่อยู่บ่อยครั้ง สุทธามนมีความสนใจใน Performance Art เพราะพื้นฐานที่เธอมีจากการเรียนบัลเลต์ในช่วงวัยเด็ก นอกไปจากนั้นเธอยังสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ Video Art ปัจจุบันเธอเป็นศิลปินอิสระ และทำงานเบื้องหลังละครเวทีเพื่อหาประสบการณ์

 

 

 

 

 

You may also like...