Enjoy this Moment

ความเป็นตัวตนและความเป็นสังคมรอบๆตัวเรามักเป็นเป็นสิ่งที่ดำเนินคู่ขนานไปพร้อมกัน หลายคนพยายามค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเพื่อสนองความพึงพอใจให้กับตัวเอง และมีความสุขกับมัน

ในขณะที่อีกหลายคนให้ความสนใจกับความเป็นไปของสังคมรอบกายเพื่อสะท้อนสภาพหรือมุมมองที่มีต่อสังคมนั้นๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ อย่างไรก็ตามการค้นหาทั้งสองรูปแบบดังที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ศิลปินหนุ่มทั้งสี่คน ได้หยิบยกประเด็นมานำเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์และสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงความรู้สึกนึกคิดของตน เสมือนเป็นการปล่อยตัวเองให้มีความสุขไปกับช่วงเวลาเหล่านั้น

นิทรรศการ Enjoy this Moment เป็นนิทรรศการที่รวมผลงานของ 4 ศิลปิน โดยพีระเวทย์ กระแสโสม วิทยา ผุดผ่อง วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และสุวิทย์ มาประจวบ รูปแบบและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงเรื่องราวความคิดต่างๆที่ถูกถ่ายทอดลงในผลงานจะช่วยสร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจและเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้ชมที่สนใจ

พิธีเปิดนิทรรศการ 15 มกราคม 2558 เวลา 18:00น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก (Baan Tuek Art Center) จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการ : Enjoy this Moment
ศิลปิน : พีระเวทย์ กระแสโสม, วิทยา ผุดผ่อง วีรพงษ์, ศรีตระกูลกิจการ และสุวิทย์ มาประจวบ
วันที่ : 15 – 25 มกราคม 2558
สถานที่ : ศูนย์ศิลปะบ้านตึก เชิงสะพานนวรัฐ ตรงข้ามพุทธสถาน ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 053- 944859
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/baantuekartcenter

You may also like...