ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้า

เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร ห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์ผ้า จึงได้รวบรวมและให้บริการหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผ้า เครื่องแต่งกาย การออกแบบและแฟชั่นเครื่องแต่งกายทั้งของไทยและต่างประเทศ

ตลอดจนหนังสือรวมพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มีกำหนดเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้ 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าใช้บริการห้องสมุดได้โดยทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ : ๐๒-๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๑๕๑
หรือที่ : librarian@qsmtthailand.org
ในวันและเวลาทำการ วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
วันจันทร์ – วันอังคาร ปิดทำการ


													

You may also like...