มอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) แถลงข่าว โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 58 พรรษา

โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (ที่ 4 จากขวา) สุภัทร พันธ์พัฒนกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บพิธ โกมลดิส (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิไทยคม ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ (ขวา) กรรมการมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) และ วรรณสุดา ธนสรานาต Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

You may also like...