การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เปลี่ยนภาระ(เมือง) เป็น พล(เมือง) ที่ดี ด้วยหนังสือ “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง” โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมแนะนำหนังสือ “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง” หนังสือเพื่อพัฒนาการเมืองไทยด้วยการสร้างประชาธิปไตยที่ “คน”ผลงานของ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (ขวา) รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคู่มือการเรียนการสอนเพื่อสร้างพลเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สุดเล่มนึง ครบถ้วนด้วยเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานและรูปแบบกิจกรรมสำหรับสอนเรื่องความเป็นพลเมืองสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่ผู้เขียนได้นำมาจากประสบการณ์ที่นำมาใช้ที่ได้ผลจริงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม และในการฝึกอบรมครูในเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการบรรยาย อบรมให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ  และที่ www.nanmeebooks.com

You may also like...