สุริยา นามวงษ์

นิทรรศการ “รูปทรงนามธรรมจากลวดลายในสถาปัตยกรรมไทย” นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเคลื่อนไหวของลวดลาย รูปลักษณ์ ตลอดจนสีสันในงานประดับตกแต่งบนสถาปัตยกรรมไทย

ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์การสร้างสรรค์อันทรงคุณค่า ผสมผสานกับแนวความคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงแห่งธรรมชาติที่มีทั้งความนุ่มนวลและความรุนแรง เพื่อสื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก ความคิด และทัศนคติของศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ สุริยา นามวงษ์

นิทรรศการ : “รูปทรงนามธรรมจากลวดลายในสถาปัตยกรรมไทย”
ศิลปิน : สุริยา นามวงษ์
วันที่ : 25 มีนาคม -28 เมษายน 2556
สถานที่ : อาร์เดลเทิร์ดเพลซแกลเลอรี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโทร: 02-7147929,
แฟกซ์: 02-7147927
เว็บไซต์ : http://www.thirdplacebangkok.com/gallery

You may also like...