มุทิตาศิลป์

นิทรรศการศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์ (REJOICING)” เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี จัดโดย ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น.
ประธานในพิธี พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ : “มุทิตาศิลป์ (REJOICING)”
วันที่ : 6 – 30 สิงหาคม 2556
สถานที่ : PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-221-3841

You may also like...