ปรากฏ(พิ)การณ์

นิทรรศการ “ปรากฏ(พิ)การณ์” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบในรูปแบบกึ่งเหนือจริง (Semi-Surrealism) สื่อแสดงผ่านแนวความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้คน การกระทำ เหตุการณ์ และสถานการณ์รอบตัวเราในสังคมปัจจุบัน ที่ถูกหล่อหลอมให้เป็นไปตามแต่กระแสแห่งแรงขับดันยั่วยุ โดยที่เราไม่มีทางรู้ชัดได้ว่าสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นจริง หรือมีพื้นฐานแห่งความเป็นไปจากความจริงหรือไม่

ผลงานที่ลึกซึ้งงดงามแฝงเร้นไว้ด้วยแนวความคิดเข้มข้นสร้างสรรค์โดยพรรษา พุทธรักษา ศิลปินหนุ่มและอาจารย์จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการ : “ปรากฏ(พิ)การณ์”
ศิลปิน : พรรษา พุทธรักษา
วันที่ : 18 ตุลาคม  – 25 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี (ถนนพระราม 4)
โทร :  0-2422-2092, 08-6890-2762
แฟกซ์ : 0-2422-2091
เว็บไซต์ : www.ardelgallery.com

You may also like...