ข้าม_ตะเข็บ

ส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC Exhibition Dept. CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ คือนิทรรศการนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นเล็กผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นกลางและรุ่นใหญ่

นิทรรศการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดพื้นที่ทางความคิดในการประเมินคุณค่าศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านการศึกษาศิลปินจากการนำเสนอ จากรุ่นก่อนหน้าที่มีผลงานส่งอิทธิพลต่อศิลปินในยุคนี้ เพื่อสืบหาแนวทางในการขยายพื้นที่รองรับศิลปิน สำรวจเครือข่าย ทางศิลปะที่แผ่ขยายสู่สภาวะความเป็นจริงของสังคม และเส้นทางของศิลปะที่สามารถเกื้อหนุนได้จากศาสตร์อื่นๆ

สถานะของความเป็น ‘ศิลปินรุ่นใหม่’ มาพร้อมกับภาวะของการอยู่ ‘ระหว่าง’ ซึ่งหมายถึงระหว่างขั้นตอนของการเริ่มต้น สู่วุฒิภาวะของการได้เป็นศิลปินเต็มตัว แต่กว่าจะไปให้ถึงฝั่งฝันดังกล่าว คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ในยุคนี้ ท่ามกลางความลักลั่นของสังคม และความเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก ในขณะที่ศิลปินรุ่นนี้เปี่ยมไปด้วยทักษะในการเชื่อมต่อ ซึมซับประเด็นอันหลากหลาย หลอมรวมกลายเป็นความคิดและผลงานสร้างสรรค์ แต่โครงสร้างในการประเมินคุณค่าศิลปิน และสนับสนุนให้ศิลปินมีบทบาทที่แท้จริงในสังคมยังดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและอยู่ในวงจำกัด ความเคลื่อนไหวสำคัญ ที่เกิดขึ้นของศิลปินรุ่นนี้ คือการออกตัวจากอาณาเขตเดิมสู่เครือข่ายใหม่ที่พวกเขาสามารถเคลื่อนตัว แปรความหมายในอัตลักษณ์ของตัวตน แผ่ขยายนิยามของตนและศิลปะ

เมื่อกรอบความเคลื่อนไหวและการทำงานของศิลปินเริ่มแตกแขนงข้ามสู่ดินแดนอื่น ตรงนี้อาจเป็นจุดเพื่อตั้งคำถาม ถึงความเป็นไปได้อื่นๆ ในการประเมินคุณค่าของผลงานและตัวตนของศิลปินที่สามารถสู่ขอบเขตที่มีความยืดหยุ่น และหลักการสนับสนุนที่สามารถกระจายตัวเพื่อรองรับศิลปินรุ่นใหม่ นิทรรศการ CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ เป็นนิทรรศการเชิงทดลองที่สำรวจมุมของการมองอีกครั้ง ถึงวิธีการและเหตุผลในการสนับสนุนศิลปินช่วงเริ่มต้น ที่อาจแสดง ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้ถูกละเลย โดยการสำรวจนี้เป็นการศึกษาศิลปินรุ่นใหม่ผ่านมุมมองของศิลปินผู้เดินทางออกจาก จุดเริ่ม ผ่านประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงาน สู่เส้นทางความเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับ มุมมองของศิลปินรุ่นก่อนหน้าที่มีต่อศิลปินในรุ่นเล็กนี้ จึงเป็นมุมมองที่ผ่านความรู้ ความเข้าใจ และเป็นวิสัยทัศน์ ในการมองกลับไปยังอดีตของการเริ่มต้น และในขณะเดียวกันเผยให้เห็นถึงความคิดในอนาคตที่สามารถขยายทัศนะ เกี่ยวกับผลงานและตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่ในความหมายที่หลากหลาย 

‘CROSS_STITCH’ จึงเป็นแบบทดสอบการข้ามพรมแดนของการมองระหว่างรุ่น เพื่อเย็บตะเข็บความคิด เชื่อมรอยต่อ สืบหาหนทางการสนับสนุนศิลปินที่เป็นโครงสร้างของเครือข่ายการรองรับ เป็นเสมือนงานฝีมือ มีความเป็นอินทรีย์วัตถุ และมีสัมผัสระหว่างความเป็นศิลปะกับศิลปะที่เป็นชีวิต มีพลวัตที่ยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง เอื้อต่อมุมมองที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อนำเสนอสาระสำคัญที่เป็นความหมายของศิลปะที่เชื่อมไปกับความเป็นจริงของศิลปินรุ่นใหม่ และสื่อสารให้เห็นถึงความเป็นศิลปะของยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงต่อผู้ชมในวงกว้าง 

เปิดนิทรรศการ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 18:30 น.

ศิลปินต้นทาง

มานิต ศรีวานิชภูมิ, สาครินทร์ เครืออ่อน, คามิน เลิศชัยประเสริฐ , วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษกุล, โฆษิต จันทรทิพย์ , อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์

ศิลปินรุ่นใหม่

หฤษฎ์ ศรีขาว, อนุพงศ์ เจริญมิตร, พีระพัฒน์ อัครพัฒน์, คธา พรหมสุภา, พีรพัฒน์ กิตติสุวัฒน์, เอกลักษณ์ สาธิตธวัช, ธนธัส ชัยเลื่อน,จุฬญาณนนท์ ศิริผล, อุกฤษณ์ สงวนให้, ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ, อธิคม มุกดาประกร, ปรกพันธ์ พงษ์งาม, พิชญา งามเจริญ, มนรัตน์ ฉ่าสูงเนิน, ฟ้าวลัย ศิริสมพล, ณัฐพล สวัสดี, หิรัญพฤกษ์ ไตรจักรภพ

นิทรรศการ : CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ
วันที่ : 2 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ดำเนินงานโดย : ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-214-6630
โทรสาร : 02-214-6639
เว็บไซต์ : www.bacc.or.th

 

 

You may also like...