Gerrit Engel

แกร์ริท เองเงิล สถาปนิกและนักถ่ายภาพ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1965 ที่เมืองเอสเซ่น ปัจจุบันใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน สำหรับภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ แกร์ริท เองเงิล สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้กล้องถ่ายภาพชนิด ลาร์จ ฟอร์แมท

ซึ่งเลนส์กล้องมีความละเอียดคมชัดสูงและให้ภาพที่อลังการตระการตา โดยนักถ่ายภาพเก็บภาพความงามอันแสนสง่าและมีอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่จนถึงสมัยใหม่แห่งกรุงเบอร์ลิน ในรูปแบบที่กระจ่างแจ้งทุกรายละเอียด แต่ในขณะเดียวกันก็รักษาระยะห่าง ไม่ว่าจะเป็น หน้าบันโบสถ์ ปราสาท พิพิธภัณฑ์และโรงละคร วิลล่าและสถานที่พำนักของชนชั้นสูงระดับบน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้าโอ่อ่า ไปจนถึงที่ทำการสถานทูต

นิทรรศการภาพถ่ายนี้จึงเปรียบเสมือนการนำเที่ยวชมงานสถาปัตยกรรมกรุงเบอร์ลินที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการอันน่าประทับใจ โดยนำเสนออย่างเป็นกลาง ไม่มีการยกย่องชี้นำสถาปัตยกรรมใดเป็นพิเศษหรือมีอคติใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ นักถ่ายภาพได้เรียงลำดับภาพถ่ายตามปีก่อสร้างของสถาปัตยกรรมนั้นๆ

ไม่เสียค่าเข้าชม

วันที่ : 7 – 31 พฤษภาคม 2556
สถานที่ : อาสาเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 5
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.goethe.de/ins/th/ban/en10740909v.htm

 

You may also like...