หอศิลปวิทยนิทรรศน์

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการขึ้นอีกครั้ง หลังจากปิดซ่อมแซมมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ด้วยสภาพที่พร้อมจะสืบสานความตั้งใจดั้งเดิม

ซึ่งต้องการให้หอศิลปวิทยนิทรรศน์แห่งนี้ เป็นแหล่งความรู้หนึ่ง สำหรับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และต่างประเทศ ด้วยจุดมุ่งหมายที่ไม่แตกต่างจากห้องทดลองอื่นๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอศิลปวิทยนิทรรศน์คืออีกพื้นที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการทดลอง ค้นคว้า และท้าทายการรับรู้เดิม เพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ โดยเป็นแหล่งรวมของนิทรรศการทางทัศนศิลป์ อาทิ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และภาพถ่าย ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่นอกเหนือกฎเกณฑ์เดิมๆ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์คือทักษะสำคัญของการอยู่รอดของบัณฑิตในโลกวันข้างหน้า เพราะจินตนาการคือสิ่งที่พวกเขาจะต่อยอดออกไปไกลกว่าความเข้าใจที่เคยมี

อ.ดร.ประพล คำจิ่ม
หัวหน้าหอศิลปวิทยนิทรรศน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร : 02-218-2965
แฟกซ์ :02-218-2907
อีเมล์ : info.artcenterchula@gmail.com
เว็บไซต์ : www.car.chula.ac.th/art
เฟสบุ๊ค : The Art Center – Chula

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 19.00 น.
เสาร์ 9.00 – 16.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
(เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

You may also like...