หอศิลป์เซเว่นฯรังสรรค์

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากลุ่มบริษัทในเครือบมจ.ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น มีนโยบายและความตั้งใจที่จะส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้แก่ศิลปินไทยผู้ผลิตผลงานศิลปะทุกแขนง ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนงานด้านวรรณศิลป์เช่นการจัดประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”, โครงการโรงเรียนรักการอ่าน, โครงการกล้าวรรณกรรม

และ ค่ายถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รวมทั้งโครงการอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็ได้รับความสนใจจากศิลปินหลายท่านได้เข้ามาให้การสนับสนุน

“โดยเฉพาะในงานด้านจิตรกรรมนับว่าเป็นงานศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน บริษัทฯจึงได้ริเริ่มดำเนินการเปิด “หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ (C.P.Seven Art Gallery)”  ขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงผลงานทางศิลปะโดยฝีมือของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาบุคคลทั่วไป และต้องการให้สังคมโดยรวมมีความภาคภูมิใจว่าศิลปินไทยมีความสามารถและฝีมือไม่ด้อยไปกว่าศิลปินต่างชาติ ในขณะเดียวกันมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของศิลปินในหลายแขนงให้มีสถานที่ในการนำเสนอผลงานด้านศิลปะ”

หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
ที่อยู่ : อาคารธาราสาธร ชั้น 1 เลขที่ 119 ซอยสาธร 5
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาธร กรุงเทพฯ  10120
ติดต่อโทร : 02-638-2315

 

 

 

You may also like...