ชีปะขาว

 

“Baetidae acentrella female subimago” ชื่อเต็มยศแบบนี้หลายคนคงไม่คุ้นหรือไม่เคยได้ยินเป็นแน่ หากแต่เอ่ยชื่อสามัญหรือภาษาท้องถิ่นทุกคนจะต้องร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า คือ “ชีปะขาว” หรือตัวอ่อนแมลงปอน้ำ วันนี้สื่อศิลปะออนไลน์ ARTBANGKOK จะนำคุณไปสู่โลกใบน้อยๆของแมลงชนิดนี้กัน

“ชีปะขาว” ตัวขนาดเล็กถึงกลาง ปีกบางมีเส้นมากมาย ปีกคู่แรกใหญ่กว่าคู่หลัง ตัวเมียวางไข่ในน้ำ ตัวอ่อนรูปร่างเรียวยาวอาศัยในน้ำนาน 1-2 ปี ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นแมลงโตเต็มวัย มีปีก ชอบเล่นไฟ มีอายุเพียง 1-2 วันเท่านั้น ไม่กินอาหาร ผสมพันธุ์แล้วตาย ฤดูกาลวางไข่ อยู่ในราวกลางเดือนเมษายน พบใกล้แหล่งน้ำ บ่อน้ำ ลำธาร ตัวแก่เต็มที่จะลอกคราบออกพร้อมบินขึ้นจากผิวน้ำไปยังแสงสว่าง เป็นการบินขึ้นมาดูโลกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต แมลงชีปะขาวนี้ ถึงแม้อายุจะสั้น แต่ความรักของมันไม่ได้สั้นไว้อย่างที่คิด ต่างกันกับที่เราเป็นคน แม้อายุจะยาวกว่าแต่ถ้าความรักของคนเราสั้นกว่าอายุของแมลงชีปะขาว ก็เทียบได้ว่า เป็นแมลงตัวอย่างและโรแมนติกที่สุดเลยล่ะครับแม้จะเป็นแมลงตัวเล็กๆ นอกจากนี้แล้วยังมีความงามจากธรรมชาตินั่นคือปีกที่บอบบางเป็นเส้นๆ ก่อเกิดเป็นเครื่องประดับที่หยิบยกความงามของแมลงชนิดนี้ ในคอลเลคชั่น “รัตติกาล” แรงบันดาลใจมาจาก แมลงชีปะขาว สีสันแห่งแสงไฟ ลายปีกที่โดดเด่นดึงดูดใจให้ชวนหลงใหลยามพวกมันขยับปีกสะท้อนแสงไฟดูเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา

 

 

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 18 หัวข้อ “The Insecta-อัศจรรย์งามวิจิตรนิรมิตมวลแมลง” โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรนวิโรฒ ผลงาน”รัตติกาล” โดย นางสาวจุฑารัตน์ สมาน และ นางสาวปิยพร ผลชีวิน

 

 

 

You may also like...