มองทะลุ : เห็นความจริง

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ “มองทะลุ: เห็นความจริง” นำเสนอผลงานสื่อผสมที่หลอมรวมเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิตอลและการถักทอเชื่อมร้อยเส้นโลหะ

ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าของชีวิตและซาบซึ้งในความเปราะบางของร่างกายที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ เรือนร่างหญิงสาวเจริญวัยเป็นสัญลักษณ์ของดวงชีพที่ยังคงตั้งอยู่ ขณะที่ร่างแหโลหะก็เป็นตัวแทนของการปกป้องห่มคลุมทั้งกายใจให้สุขสงบมั่นคง ด้วยการตระหนักรู้ในความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับบริบทแวดล้อมรอบกาย

 

 

นิทรรศการ : “มองทะลุ : เห็นความจริง”
ศิลปิน : พรสวรรค์ จันทร์สุข
วันที่ : 1 – 25 สิงหาคม 2556
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : 02-422-20927

You may also like...