คราบ

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีนำเสนอนิทรรศการ “คราบ” เป็นการรวมประสานระหว่างคราบของความทรงจำ  จินตนาการ  กับคราบและร่องรอยในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น.

นิทรรศการ : “คราบ”
ศิลปิน : ดิฐพงษ์ บุญสนอง, สมรักษ์ มณีมัย
วันที่ : 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อโทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709

You may also like...