Unwrapping Culture

ในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2556 นี้ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ ร่วมกับ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ภูมิใจเสนอศิลปะการแสดงสดร่วมสมัยโดย พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินสาขานาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ ที่มีพรสวรรค์และน่าจับตามองที่สุดในวงการศิลปะร่วมสมัยไทย

ด้วยผลงาน Unwrapping Culture ที่พิเชษฐจะนำคนดูเข้าไปสู่ความลึกซึ้งของประเพณีที่ฝังรากลึกอยู่ในความเป็น “ไทย” และ “วัฒนธรรมไทย” ได้อย่างออกรส และเนียนพอที่เราจะไม่รู้สึกว่าเขากำลังวิพากษ์สังคม

พิเชษฐเป็นทั้งนักเต้น นักสร้างสรรค์ท่าทางการร่ายรำแบบสมัยใหม่ ที่ประยุกต์เอาจากทฤษฎีการร่ายรำแบบดั่งเดิม มาใช้ให้เกิดการนำเสนอที่ร่วมสมัย และสะกดคนดูให้คิดตามไปกับวิธีคิดที่ต้องยอมรับว่าเขามีเอกลักษณ์และความสามารถที่ไม่เหมือนใครจริงๆ

ในการแสดงสดชุด Unwrapping Culture นี้ พิเชษฐต้องการเปิดประเด็น เล่าเรื่องราว และวิพากษ์วิจารณ์สังคม และเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในปัจจุบัน ผ่านการแสดงออก และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควบคู่ไปกับการจัดฉาก และแสง ซึ่งทุกอย่างนี้เกิดจากการควบคุมด้วยตัวของศิลปินเองทั้งหมดเพียงผู้เดียว

เกี่ยวกับศิลปิน

หลังจากจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฎยศิลป์ พิเชษฐก้าวสู่การเป็นศิลปินด้านการแสดงสู่เวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยความสามารถในการประดิษฐ์ท่าเต้นอันแปลกประหลาดล้ำสมัยชวนพิศวง โดยการรวมท่วงท่าของศิลปะการร่ายรำแบบโขนดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับการเต้นรำร่วมสมัยหรือที่เรียกว่า “Contemporary Dance” พิเชษฐมีผลงานทั้งทางด้านการกำกับการแสดง การออกแบบท่าเต้นและการเต้น ทั้งในเวทีไทย และเวทีระดับสากล เช่น พิธีเปิด-ปิดงานเอเชี่ยนเกมส์ (บางกอกเกมส์ พ.ศ. 2541) อีกทั้งยังมีผลงานในเทศกาลเต้นในระดับนานาชาติในหลายประเทศทั้งเอเชีย อเมริกาและยุโรปอย่างต่อเนื่องในฐานะศิลปินนักเต้นจากประเทศไทย 

นอกจากนี้พิเชษฐยังเป็นเจ้าของรางวัลหลายรางวัลทั้งจากองค์กรในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ รางวัลศิลปาธร ด้านศิลปะการแสดง ในปี พ.ศ. 2549 รางวัล ‘Routes’ ECF Princess Margriet Award for Cultural Diversity จาก European Cultural Foundation ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้ศิลปิน หรือนักคิดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างผู้ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ในปี พ.ศ. 2551 รางวัล “พลเมืองคนกล้า” จาก สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2555 พิเชษฐ ได้รับรางวัล จาก The French Ministry of Culture “Chevalier of the French Arts and Literature Order” สำหรับผลงานที่เขาสรรค์สร้าง ซึ่งส่งอิทธิพลต่อวงการศิลปะทั้งในฝรั่งเศส ประเทศไทย และทั่วโลก

Unwrapping Culture เปิดให้เข้าชมทั้งหมด 14 รอบ การแสดงรอบละประมาณ 2 ชั่วโมง

หากท่านใดสนใจกรุณาจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ 100 ต้นสนแกลเลอรี่

อีเมล์ : lyla@100tonsongallery.com

หรือ เบอร์โทรศัพท์  : 084-3881488 และ 02-6841527

ราคาบัตร 1,500 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป และ 800 บาทสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา

รายละเอียดรอบการแสดง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 19.00 น.
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.

ค่าธรรมเนียมการเข้าชมการแสดง: 1,500 บาท (นักเรียน นักศึกษา 800 บาท)

 

นิทรรศการ : “Unwrapping Culture”
ศิลปิน : พิเชษฐ กลั่นชื่น
จัดโดย : 100 ต้นสน แกลเลอรี่
ระยะเวลาจัดแสดง : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (14 รอบ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 02-684-1527, 084-388-1488
แฟกซ์ : 02-254-7227
อีเมล์ : info@100tonsongallery.com, lyla@100tonsongallery.com

You may also like...