CHAIWOOT THAIMPAN

หลังจากเรียนจบ ปริญญาโทที่ศิลปากร ชัยวุฒิ เทียมปาน เป็นอาจารย์พิเศษ สอนศิลปะระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตพระนครใต้ และวิทยาเขตเพาะช่าง

และเป็นวิทยากร โครงการอบรมศิลปะหลักสูตร จิตรกรรมเทคนิคสีน้ำและสีน้ำมัน จัดโดย หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(เป็นเวลา 9 ปี)
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก่อนที่จะทำผลงานในชุดปัจจุบัน

“ผมแบ่งเวลาให้กับการทำงานเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของกิจกรรมชมรมต่างๆ เข้าป่าถ่ายรูป ศึกษาธรรมชาติ และจัดแสดงผลงานในชุด “นกในพงไพร” จัดแสดงตามงานนิทรรศการที่เกี่ยวกับงานการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น งานดูนก เพราะปัจจัยหลายๆอย่างที่ยังไม่ลงตัว ภาระต่างๆ กับการเป็นศิลปินในต่างจังหวัด มันประสบความสำเร็จได้ยาก มีข้อจำกัด มีช่องว่างมากมายระหว่างศิลปินกับผู้ชมงาน และต่อมาผมได้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานในแนวคิดนี้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความอนุเคราะห์ของ S.A.C. Subhashok The Arts Centre”

ประวัติศิลปิน

นายชัยวุฒิ เทียมปาน

วัน เดือน ปีเกิด : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ที่อยู่ : 224 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ :  086-9922752

email : c_thiampan@hotmail.com

Facebook page :   CHAIWOOT THIAMPAN 

การศึกษา

-โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี

-วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

-ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงานที่ผ่านมา

พ.ศ. 2538 -งานแสดงจิตรกรรมทิวทัศน์ คณะจิตรกรรมฯ

พ.ศ. 2539

– นิทรรศการ ศิลปกรรม SVOA ครั้งที่ 2
-นิทรรศการจิตรกรรมต้นแบบ
-จิตรกรรมบัวหลวงภูมิทัศน์

พ.ศ. 2540

-นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3

พ.ศ. 2541

-นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2540 ของนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรร และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-การแสดงผลงานจิตรกรรม มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่จำกัด

พ.ศ. 2546

– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
-การแสดงศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 18

พ.ศ. 2555

– นิทรรศการศิลปกรรม เพื่อช่วยเหลือทารกเกิดก่อนกำหนด โดยโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เกียรติประวัติ

พ.ศ. 2544 -ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จาก “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

พ.ศ. 2546 -รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 49

กิจกรรม

-ได้เข้าร่วมโครงการ ART CAMP ของ กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 -2556

-ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี, กลุ่มคนรักป่าแก่งกระจาน,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี,กลุ่มลูกหว้า และสสส.

ประสบการณ์

-เป็นอาจารย์พิเศษ สอนศิลปะระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตพระนครใต้ และวิทยาเขตเพาะช่าง

-เป็นวิทยากร โครงการอบรมศิลปะหลักสูตร จิตรกรรมเทคนิคสีน้ำและสีน้ำมัน จัดโดย หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(เป็นเวลา 9 ปี)

-เป็นศิลปินในสังกัด S.A.C. Subhashok The Arts Centre ให้โอกาสสร้างสรรค์ผลงาน และจัดแสดงเป็นเวลา 1 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2556)

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงอื่นๆ

พ.ศ. 2552 จัดแสดงภาพสีน้ำมันรูปนก แบ่งรายได้ทำกิจกรรมของกลุ่มรักป่าแก่งกระจาน ผลงาน “นกเงือกคอแดง แห่งป่าแม่วงก์” 

พ.ศ.2555 ภาพร่วมประมูลผลงานศิลปกรรม สมทบกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ราคาประมูลได้ 400,000บาท ผู้ประมูล คุณสวัสดิ์ หอรุ่งเรื่อง

27 เม.ย. 2556 ภาพ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ” เป็นผลงานร่วมประมูล “ในโครงการช่วยเหลือทารกเกิดก่อนกำหนด” ภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ” ราคาประมูลได้ 4 ล้านบาท ผู้ประมูล คุณอนุทิน ชาญวีรกูล

ความสนใจของศิลปิน

เป็นคนรักธรรมชาติ ชอบเที่ยวป่าเขา ดูนกศึกษาธรรมชาติ จนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชมรม และกลุ่มต่างๆใน จ.เพชรบุรี และกลุ่มอื่นๆในเครือข่ายงานอนุรักษ์ธรรมชาติ

You may also like...