ม.กรุงเทพ จัด MME Open House

ดร.อุตตม สาวนายน รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรม “MME Open House” เพื่อแนะนำ “หลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ”

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทย ที่จับมือร่วมกับ Babson College มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของอเมริกาด้านการสร้างผู้ประกอบการ โดยมี Mr.Tom Simon, นภัสถ์ อัสสกุล, ดร.พิชิต อัคราทิตย์, ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ, ดร. วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์ ร่วมงาน ณ ห้องเรียน SEM 1 อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท พริส ไพออริตี้ จำกัด โทร. 0-2662-5477-8
คุณปิติยา คิดชอบ (มด) โทร. 08-6367-4447, email : pitiya@prispriority.com
คุณอรทัย คงเสือ (ตุ๊กตา) โทร. 08-9449-2411, email : orrathai@prispriority.com

You may also like...