รฦก

นำเสนอผลงานภาพถ่ายจำลองสถานการณ์และเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ การก่อร่างสร้างชาติไทย ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ ความกล้าหาญ และความเสียสละของเหล่าบรรพชนชาวไทยที่ยอมสูญสิ้นเลือดเนื้อและชีวิต อุทิศให้กับการปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเกิด

ผ่านภาพถ่ายใบหน้าและวีรกรรมของผู้คน แฝงไว้ด้วยการตั้งคำถามถึงคุณค่าของตัวเราที่ดำรงอยู่อย่างปลอดภัยในปัจจุบัน ว่าเราได้กระทำแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อประเทศชาติ เฉกเช่นบรรพบุรุษของเราหรือไม่

 

นิทรรศการ : “รฦก”
ศิลปิน : ชฤต ภู่ศิริ
วันที่ : 21 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2556
สถานที่ : ARDEL GALLRY
ติดต่อโทร : 02-422-2092
อีเมล์ : ardelgallery@gmail.com, ardelworkshop@gmail.com

You may also like...