ภาพถ่ายนานาชาติ อาชีพโลก

การแข่งขันประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติในหัวข้อ “อาชีพโลก” ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยมูลนิธิสมาคมฝรั่งเศส มีผู้เข้าแข่งขันชาวไทย 15 คนผ่านเข้ารอบจากการตัดสินของคณะกรรมการอันประกอบด้วยศิลปินและช่างภาพอาชีพ


ท้ายที่สุด วุฒภัทร ผ่องแผ้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

สำหรับภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบทั้ง 15 คนจะถูกจัดแสดงเป็นนิทรรศการที่จะเป็นโอกาสให้ค้นพบอาชีพแปลกๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับขนบประเพณีไทย

วันเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม เวลา 18.30 น.

เข้าชมฟรี

จัดแสดงงานตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 13 เมษายน 2556
สถานที่ : ห้องสมุด สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-670-42 40
อีเมล์ : mediatheque@alliance-francaise.or.th

You may also like...