Tagged: af

ภาพถ่ายนานาชาติ อาชีพโลก

การแข่งขันประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติในหัวข้อ “อาชีพโลก” ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยมูลนิธิสมาคมฝรั่งเศส มีผู้เข้าแข่งขันชาวไทย 15 คนผ่านเข้ารอบจากการตัดสินของคณะกรรมการอันประกอบด้วยศิลปินและช่างภาพอาชีพ