เพราะฉันต้องการ ที่ว่างของฉัน

สิ่งที่ฉันทำ ไม่ได้ทำเพื่อไว้ค้าขายให้ได้เงินทอง หรือเพื่อเป็นสินค้า ฉันทำเพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าความเป็นคน คุณค่าปัญญาของคน จ่าง  แซ่ตั้ง  2477 – 2533

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าและหาชมยากยิ่งของเมืองไทย ผลงานของศิลปินเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) “จ่าง แซ่ตั้ง”  ในนิทรรศการที่มีชื่อว่า “เพราะฉันต้องการ  ที่ว่างของฉัน”  ซึ่งเป็นวลีหนึ่งจากบทความและข้อเขียนขณะยังมีชีวิตอยู่ของศิลปิน  โดยเขียนข้อคิดถึงตัวเอง หรือเขียนเรื่องราวส่วนหนึ่งที่ศิลปินประสบพบเจอ  บอกเล่าผ่านตัวหนังสือและงานศิลปะต่างๆที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน

“เพราะฉันต้องการ  ที่ว่างของฉัน” จัดแสดงผลงานทั้งหมดมากกว่า 40  ชิ้น  โดยผลงานศิลปะแบ่งออกเป็น 4 ชุด ด้วยกันคือ ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์สีน้ำ  ผลงานวาดเส้นรูปเหมือนบุคคล  ผลงานวรรณกรรมบทกวี  และผลงานบทกวีรูปธรรม  ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานในหลากหลายช่วงชีวิต  ร่วมชื่นชม ค้นหาความสุนทรีย์  และเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชิ้นงานหนึ่งที่บรรจุอยู่ในพื้นที่ว่างของศิลปินนาม ‘จ่าง  แซ่ตั้ง’

นิทรรศการ  จ่าง  แซ่ตั้ง  “เพราะฉันต้องการ  ที่ว่างของฉัน” ร่วมชื่นชมนิทรรศการจิตรกรรม  บทกวีรูปธรรม  และบทกวี และเชิญชมภาพยนตร์  “เพราะฉันต้องการ ที่ว่างของฉัน” ชนะเลิศประเภทสารคดี รางวัล ดุ๊ก เทศกาลภาพยนตร์สั้น  ครั้งที่ 16  ประจำปี 2012

ภัณฑารักษ์โดย คุณทิพย์  แซ่ตั้ง

…ฉันเคย รับจ้าง  เขียนรูปเหมือนให้กับพ่อแม่ชาวบ้าน
ฉันเคย  เขียนภาพทิวทัศน์  แต่ไม่รับจ้าง
ฉันเคย  สร้างภาพจิตรกรรม  แต่ไม่รับจ้าง
ฉันเคย  เขียนบทกวี  แต่ไม่รับจ้าง
เพราะฉันต้องการ ที่ว่างของฉัน…
(จ่าง  แซ่ตั้ง : ข้อเขียนไม่ปรากฎปีเขียนและไม่เคยพิมพ์เผยแพร่)

นิทรรศการ : จ่าง  แซ่ตั้ง  “เพราะฉันต้องการ  ที่ว่างของฉัน”
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์  – 31  มีนาคม  พ.ศ. 2556
สถานที่ : ณ  หอศิลป์ ศุภโชค  ดิ  อาร์ต  เซ็นเตอร์ สุขุมวิท  33  กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-662-0299, 086 – 891 – 1893, 089 – 694 – 5389
อีเมล์ : info@sacbangkok.com
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/sacbangkok
เว็บไซต์ : www.sacbangkok.com

You may also like...