กลุ่มไม้ขีดไฟ

เราจะเริ่มงานพัฒนาเด็กได้อย่างไร
สิ่งสำคัญที่กลุ่มไม้ขีดไฟใช้เป็นแนวทางในการทำงานคือ ความเข้าใจต่อเด็กซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจอาจจะเริ่มง่ายๆคือการถามว่าตอนเราเป็นเด็กเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร

เช่นเราไม่ชอบให้ดุ เราไม่ชอบผู้ใหญ่ไม่ฟังเหตุผล เราชอบเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเป็นต้น เราก็อาจใช้เป็นแนวในการปฎิบัติ เริ่มทำงานกับเด็ก

สิ่งสำคัญลำดับถัดมาคือ แล้วเราจะทำอะไร หรือใช้กระบวนการอะไรกับเด็ก หรือจะจัดกิจกรรมอะไร คำถามเหล่านี้อาจจะยากสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ตอบคือง่ายนิดเดียวคือการตั้งวงคุยกับเด็กว่าเขาสนใจอยากเรียนรู้อะไร แล้วค่อยนำมาประมวลผล ออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ โดยไม่ลืมสิ่งที่เด็กบอกว่าชอบหรือไม่ชอบในตอนต้นนั่นคือแนวทางสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้น

และเป็นบทเรียนสำคัญที่กลุ่มไม้ขีดไฟค้นพบ เมื่อเราเริ่มต้นทำงานในช่วงแรกๆ และสิ่งสำคัญในลำดับถัดมาคือการพัฒนาตนเองในแนวทางของการพัฒนาเด็ก นั่นคือ ตั้งคำถามกับสิ่งที่เราสนใจ และหาคำตอบทั้งจากการพูดคุย จากการอ่าน การค้นคว้า ก็จะทำให้การทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรารุดหน้าและเห็นผลอย่างรวดเร็ว

ปัญหาที่เด็กเผชิญอยู่       

ทุกปัญหาในสังคมล้วน ส่งผลต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด ติดเกม รถซิ่ง ติดโทรศัพท์ ท้องก่อนวัยและอื่นๆ  อีกมากมายการแก้ไขปัญหาทางสังคม เหมือน  กับการบีบลูกโป่ง ที่บีบอีกที่ แก้ไขอีกทีให้หมดไป มันก็จะไปปูดไปบวมที่อื่น ถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไร

เมื่อเราเริ่มต้นจะแก้ปัญหาให้กับเด็กและเยาวชน เราควรเริ่มที่การค้นหาคำตอบมากกว่าที่เห็นเป็นปรากฏการณ์ คือมองให้ลึกเข้าไปในปัญหา เปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กอีกกลุ่มที่ไม่เข้ามาสู่ปัญหา จากประสบการณ์การทำงานของกลุ่มไม้ขีดไฟ เราพบว่า รากแก้วของปัญหาคือ การขาดทักษะชีวิต โดยเฉพาะในประเด็นใหญ่คือ การความภาคภูมิใจในตนเอง ขาดการมองเห็นเป้าหมายชีวิต (ทั้งสองประเด็นจะเพิ่มเดิมในบทความถัดไป) เมื่อเด็กขาดทั้งสองประเด็นที่กล่าวมา ก็จะทำให้เขาตัดสินใจและรับมือต่อปัญหาที่เข้ามาอย่างยากลำบาก

ทำไมต้องทำงานพัฒนาเด็ก

จากการทำงานพัฒนาเด็กในหลายๆพื้นที่ เราสามารถแบ่งเด็กได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มรอด คือกลุ่มที่มีพื้นฐานทางครอบครัวดี เรียนดี มีความพร้อม กลุ่มที่สอง กลุ่มเกือบรอด กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างตัดสินใจ ซึ่งมาจากปัจจัยบางอย่างที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ เช่น ปัจจัยความมั่นคงทางใจ ขาดเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และหรือ ขาดความสามารถในการมองเป็นคุณค่าในตนเอง

งานที่ผ่านมา

•งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเคยร่วมงานและรับการสนับสนุนจาก ยูนิเซฟ ,มูลนิธิรักษ์เด็ก
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา,มูลนิธิกระจกเงา และโรงเรียน ในพื้นที่ต่างๆ

•ด้านการบริหารโครงการ
กลุ่มไม้ขีดไฟ มีประสบห์การด้านการบริหารโครงการ เช่นเคยได้รับการสนับสนุนจาก สถานฑูตประเทศแคนนาดา ดำเนินโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในพื้นที่ภาคอีสาน และจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ให้ดำเนินงานด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพในมิติต่างๆ

•ประเด็นที่มีความสนใจ และชัดเจน
กลุ่มไม้ขีดไฟ ดำเนินงานมากว่า 15 ปี โดยได้มุ่งดำเนินงานในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วม ซึ่งเคยร่วมผลักดันร่างการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับ
เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
ประเด็นเรื่อง เพศศึกษา และสุขภาวะทางเพศ
ประเด็นเรื่อง สื่อเพื่อการพัฒนาสังคม
ประเด็นเรื่อง ทักษะการดำเนินงานกับเด็กและเยาวชน
ประเด็นเรื่อง การทำงานส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กปฐมวัย และเด็กประถมศึกษา
•งานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ปัจจุบันกลุ่มไม้ขีดไฟดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 3 กลุ่มเป้าหมายคือ
กล่มเด็กเล็ก มุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการเล่น และการใช้นิทานเพื่อการพัฒนา
กลุ่มเด็กประถมศึกษา มุ่งเน้นที่งานศึกษาชุมชน และการส่งเสริมให้เกิดการรักการอ่าน
กลุ่ม วัยรุ่น มุ่งเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รอบๆตัวเช่น ปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อม ปัญหาการเท่าทันสิ่อ และอื่นๆ

ติดต่อกลุ่มไม้ขีดไฟ
ท่านสามารถติดต่อกลุ่มไม้ขีดไฟ ได้ที่

ที่อยู่ : สวนไฟฝัน  เลขที่  4  หมู่  12  ตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  30130

โทรศัพท์ : 081-732-1412  และ   081-480-5376

อีเมล : maikeedfaigroup@gmail.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผู้ดูแลเว็บ :  webmaster@fai-dee.com
 

You may also like...