จานบิน

จานบินการละคร ศูนย์รวมนักสร้างสรรค์ผลงาน สู่สังคมต่อไป จานบิน จอดตระหง่านอยู่ตรงนั้น เป็นทั้งที่เรียน จุดนัดพบ ศูนย์รวมจิตใจ มันสามารถดูดคนซนๆ คนสร้างสรค์ คนมีฝัน คนรักศิลปะ มากมายให้มารวมกันที่นั่น

ละคอนโชว์บี (Show Bee) อีกหนึ่งกิจกรรมที่ก่อร่างสร้างตัวจากกลุ่มคนเล็กๆ ที่ใต้จานบินนั้น ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนเติบใหญ่ ผลิตคนรุ่นใหม่ก้าวออกไปสร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมมากมาย

วันนี้ จานบิน จะทะยานสู่ฟ้า ตระเวนหานักสร้างสรรค์ นักคิด นักออกแบบ นักดนตรี ฯลฯ ดูดพวกเขามารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อผลิตงานศิลปะและสื่อสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม

สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น เมื่อคุณเห็น ‘จานบิน’

ภารกิจ : สร้างสรรค์ผลงานที่ดีสู่สังคม

ติดต่อ :  อีเมล์ janbin-kmitl@hotmail.com 
เว็บไซต์ http://www.facebook.com/janbinkanlakorn
http://www.youtube.com/user/JARNBINTEAM

 

 

You may also like...