นางเสือง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ  มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง  และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส กำหนดจัดการแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “นางเสือง” ขึ้น ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ นำรายได้จากการจัดงานทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง นางเสือง จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ในการอนุรักษ์ และสืบสานให้มีการจัดการแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับชมการแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  เรื่องราวของ “นางเสือง” ราชินีองค์แรกแห่งอาณาจักรไทยที่มีพระนามปรากฏในประวัติศาสตร์  จากบันทึกหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง    “พ่อกู  ชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กู  ชื่อนางเสือง …”  พระราชมารดาของ พ่อขุนบาลเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้อยู่เบื้องหลังในการกอบกู้อาณาจักรสุโขทัยให้พ้นจากการรุกรานของขอม ถ่ายทอดผ่านการแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ จากบทประพันธ์ของ อาจารย์สมภพ จันทรประภา

กำกับการแสดงโดย หม่อมหลวง จุลลา งอนรถ แสดงโดยนักแสดงคุณภาพภายใต้ชื่อ คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาทิ ทฤษฎี สหวงษ์(ปอ), อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล(กรีนAF5), นภัสกร  มิตรเอม(ตั๊ก), พชรพล จั่นเที่ยง(วิทย์), กนกวรรณ อินทรพัฒน์(อุ๊บอิ๊บ),  ลักษณ์ เรขานิเทศ,  อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ (อาร์ คนโขน), นันทรัตน์ ชาวราษฏร์  (ตรี คนโขน),  พลิตา พุทธรัสสุ, อาภัสรา นกออก,  พัชรวรรณ หุตะเศรณี ฯลฯ  ร่วมด้วย นักแสดงรับเชิญ ๒ ศิลปินแห่งชาติ  พิศมัย วิไลศักดิ์ –  เศรษฐา ศิระฉายา และนักแสดงสมทบจาก วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, คณะศิลปกรรมศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมกว่า ๓๐๐ คน

 

You may also like...