หอศิลปกรุงเทพฯ ชวนสนทนากับศิลปินเพลงชั้นครู มนัส ปิติสานต์

หอศิลปกรุงเทพฯ ชวนสนทนากับศิลปินเพลงชั้นครู ผู้แต่งเพลง เสน่หาและแม่นาคพระโขนง ครูมนัส ปิติสานต์ (“Love Songs, Nursery Rhymes, Ghost Songs and Other Great Songs by Manus Pitisarn: Never-Ending Imagination”)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัด Bangkok Music Forum ครั้งที่ 2 เชิญครูมนัส ปิติสานต์ ศิลปินเจ้าของบทเพลงรักและเพลงผีอันโด่งดัง อย่าง เสน่หา ฝันกลางฤดูฝน แม่นาคพระโขนง ปอบผีฟ้า ฯลฯ มาเล่าชีวิตและผลงานซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมพูดคุยกับลูกศิษย์ในวงการ และฟังเพลงดังจากวงกอไผ่ นับเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากในการที่จะได้ร่วมฟังและพบปะพูดคุยกับศิลปินเพลงชั้นครูผู้นี้ ในเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 15.30 น. เป็นต้นไป ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

การจัดงาน Bangkok Music Forum ครั้งที่ 2 นี้ มีชื่องานว่า “เพลงรัก เพลงเด็ก เพลงผี เพลงดี ครูมนัส ปิติสานต์ จินตนาการไม่รู้จบ” เพื่อเสวนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี โดยครูมนัส ปิติสานต์ ผู้ซึ่งมีการสร้างสรรค์งานดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะเพลงประกอบละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผี เพลงรัก และเพลงประกอบภาพยนตร์ อาทิ เพลงแม่นาคพระโขนง เพลงหุ่นไล่กา เพลงห้องหุ่น เพลงปอบผีฟ้า เพลงดาวพระศุกร์ เพลงพิภพมัจจุราช ฯลฯ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจศึกษาถึงการสร้างสรรค์ผลงานของท่าน

นอกจากนี้ มีการพูดคุยถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และแรงบันดาลใจที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน  ประกอบกับการแสดงความเห็นจากผู้สร้างสรรค์ผลงานในแวดวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งแวดวงบันเทิงหรือรายการโทรทัศน์ ศิลปินด้านศิลปะการแสดง นักวิชาการทางด้านดนตรี พบกับการแสดงดนตรีจากวงกอไผ่ และการนำบทเพลงจากปลายปากกาของครูมนัสมาขับร้องโดยลูกศิษย์มากมาย และกล่าวถึงผลงานที่เคยสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีตัวอย่างการทำงานในรูปแบบต่างๆ อันหลากหลายมาแสดงให้ผู้ชมได้รับชมด้วย

โครงการ Bangkok Music Forum ของหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีและการเสวนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อเป็นเวทีของการแสดงจากศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ได้มีพื้นที่แสดงงานสู่สังคม และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง

สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โทร : 66 2 2146630 ต่อ 520 

Email – prbacc@hotmail.com

Website  : www.bacc.or.th 

Facebook : www.facebook.com/baccpage

กำหนดการเสวนา Bangkok Music Forum ครั้งที่ 2

“เพลงรัก เพลงเด็ก เพลงผี เพลงดีครูมนัส ปิติสานต์ จินตนาการไม่รู้จบ”

เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 15.30-18.30 น.

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ด้านหน้าห้องออดิทอเรียม จัดแสดงนิทรรศการเรื่องผลงานครูมนัส ปิติสานต์ และงานศิลปะที่เกิดจากละครโทรทัศน์สยองขวัญ

15.30 น.            ชมวิดีทัศน์ผลงานเพลงครูมนัส และวิดีทัศน์สัมภาษณ์

16.00 น.            พิธีกรกล่าวต้อนรับ วงกอไผ่บรรเลงเพลงรัก

สเน่หา – เปลวไฟรัก – ระฆังใจ : อุมาพร บัวพึ่ง

เธอก็รู้ –เหมือนคนละฟากฟ้า : ผศ.ชาญชัย อินทรสุนานนท์

สามปอยหลวง : รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์

ดาวพระศุกร์: จตุพร ใจฟอง

เจ้าสาวชุดสีดำ : ยุวรินทร์ ประกอบสุข

ฝันกลางฤดูฝน: โสภิดา เกษมโกสินทร์

16.30 น.            เชิญครูมนัส ปิติสานต์ เสวนาเรื่องชีวิตและผลงาน

17.00 น.            ชมวิดีทัศน์ละครสยองขวัญและละครจักรๆวงศ์ๆสำหรับเด็ก

17.05 น.             วงกอไผ่ บรรเลงเพลงเด็กและเพลงผี

แม่นาคพระโขนง : ยุวรินทร์ ประกอบสุข

ปอบผีฟ้า : จตุพร ใจฟอง

และนักร้องวงกอไผ่ในเพลงขุนแผนผจญภัย

– หุ่นไล่กา

– พิภพมัจจุราช

– ขวานฟ้าหน้าดำ

– กระสือ

– ห้องหุ่น

17.45 น.            เสวนา แรงบันดาลใจจากงานเพลงครูมนัสกับงานสร้างสรรค์

โดย กพล ทองพลับ, ประดิษฐ ปราสาททอง, รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์

อ.อานันท์ นาคคง ดำเนินการเสวนา

18.15 น.            ถาม-ตอบ และบทสรุป

18.30 น.            มอบของที่ระลึก และปิดงาน

You may also like...