Category: Profile-Visual Artist

CHAIWOOT THAIMPAN

หลังจากเรียนจบ ปริญญาโทที่ศิลปากร ชัยวุฒิ เทียมปาน เป็นอาจารย์พิเศษ สอนศิลปะระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตพระนครใต้ และวิทยาเขตเพาะช่าง

MONTRI SAMCHIMCHOM

หลังจากจบจากโรงเรียน อาชีวะศิลป์ ได้เริ่มต้นทำงานศิลปะอย่างจริงจังโดยเน้นที่การเขียนรูปสีน้ำเป็นหลัก และใช้เวลาบางส่วนเขียนภาพปกและภาพประกอบวรรณกรรมไปด้วย ( เช่น นวนิยายของ วิมล ไทรนิ่มนวล , สกุล บุญยทัต เป็นต้น )

Cherdwut Sakolya

เชิดวุฒิ สกลยา “ชีวิต คือ สิ่งมหัศจรรย์ สำหรับผม” ผมได้ขโมยจังหวะชีวิตของใครบางคน ที่ช่วงเสี้ยววินาทีชีวิตของเขาสามารถทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในหัวใจของผมได้ โดยอารมณ์ ความรู้สึก และเนื้อหาใจความ ถูกสื่อสารออกมาด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และเป็นธรรมชาติอย่างที่สุด

Wipawee Boriboon

วิภาวี บริบูรณ์ เกิด : 8 สิงหาคม 2500 การศึกษา : ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Pisnhu Supanimit

พิษณุ ศุภนิมิตร เกิด : 17 มกราคม 2491 สมุทรสงคราม การศึกษา : ปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Pichai Kankulsuntorn

พิชัย กรรณกุลสุนทร คณบดี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกิด : 15 กันยายน 2492

Phayat Chunyen

  พยัต ชื่นเย็น เกิด : 21 สิงหาคม 2498 บุรีรัมย์ การศึกษา : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Phong Sengking

ผ่อง เซ่งกิ่ง เกิด : 1 เมษายน สงขลา การศึกษา : โรงเรียนช่างศิลป์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Panya Vijinthanasarn

ปัญญา วิจินธนสาร เกิด : 25 พฤษภาคม 2499 ประจวบคีรีขันธ์ การศึกษา : ปริญญาตรี จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Certificate of Printmaking, School of Fine Arts, University College London.

Preeda Suetrong

ปรีดา ซื่อตรง การศึกษา : ศิลปไทยคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Preecha Thaothong

ปรีชา เถาทอง เกิด : 27 เมษายน 2491 กรุงเทพ การศึกษา : ปริญญาตรีและโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Diploma of Drawing Academy Bella Arte จากประเทศอิตาลี

Parinya Tantisuk

ปริญญา ตันติสุข รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย เกิด : พ.ศ. 2498 กรุงเทพฯ

Pramot Bunnag

ปราโมท บุนนาค เกิด : 6 เมษายน 2503 สมุทรสาคร การศึกษา : ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัล : รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี ครั้งที่ 8 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

Prasart Seri

ประสาท เสรี เกิด : 15 เมษายน 2501 จังหวัดตรัง การศึกษา : โรงเรียนตรังวิทยา จังหวัดตรัง วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลเขตเพาะช่าง

Prawat Parinyatarnmas

ประวัติ ปริญญาธารมาศ การศึกษา : ปริญญาศิลปบัณฑิต คณะจิตรประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาชีพ : ครูชำนาญการ (คศ.2) วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะ กระทรวงวัฒนธรรม

Prateep Sawangsuk

ประทีป สว่างสุข อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ภาควิชาสีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน เกิด : 30 มกราคม 2476 สมุทรปราการ

Bunchai Vongprasoet

บุญชัย วงษ์ประเสริฐ เกิด : 20 กรกฎาคม 2503 การศึกษา : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัล : รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี ครั้งที่ 9 ปี 2528 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

Noppong Sajjaviso

นพพงษ์ สัจจวิโส เกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2491 ลำปาง การศึกษา : ปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Teerawat Kanama

ธีระวัฒน์ คะนะมะ เกิด : 30 ธันวาคม 2507 การศึกษา : ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Thuan Thiraphichit

ทวน ธีระพิจิตร เกิด : 24 ตุลาคม 2486 กรุงเทพฯ การศึกษา : ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Thavorn Ko-Udomvit

ถาวร โกอุดมวิทย์ เกิด : 31 กรกฎาคม 2499 กรุงเทพมหานคร การศึกษา : ปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุน  Asian Culture Council (J.D. Rocketfeller 3rd) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Narongsak Mungmit

ณรงค์ศักดิ์ มุ่งมิตร เกิด : 10 เมษายน  2506 การศึกษา : วิทยาลัยเพาะช่าง ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัล : รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 9 ปี 2528 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

Yanawit Kunchaethong

ญาณวิทย์ กุญแจทอง เกิด : 3 มีนาคม 2500 เพชรบุรี การศึกษา : ปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโทจาก Aichi Prefectural University of Fine and Music ประเทศญี่ปุ่น

Chaloemchai Khositphiphat

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เกิด : พ.ศ. 2498 จังหวัดเชียงราย การศึกษา : โรงเรียนเพาะช่าง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาศิลปไทยรุ่นที่ 1

Kiettisak Chanonnart

เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ เกิด : 2486 กรุงเทพฯ การศึกษา : ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Kritdakorn Sodprasert

กฤดากร สุดประเสริฐ เกิด : 30 สิงหาคม 2500 ที่กรุงเทพมหานคร การศึกษา : อนุบาล – โรงเรียนพัฒนาวิทยาลัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา :  โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้รับอิสริยาภรณ์ศิลปะและอักษรศาสตร์ชั้นอัศวิน จากกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศฝรั่งเศส

NIWAT CHOOTOUN

นิวัฒน์ ชูทวน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 และระดับปริญญาโท จากคณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิวัฒน์ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวและกลุ่ม ทั้งยังเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับประเทศ และได้รับรางวัลมากมาย