Tagged: RECO Young Designer Competition 2014 รอบชิงชนะเลิศ

RECO Young Designer Competition 2014 รอบชิงชนะเลิศ

Final Round รอบชิงชนะเลิศกันแล้ว กับการประกวด RECO Young Designer Competition 2014 ภายใต้โจทย์การออกแบบสุดท้าทาย “Back to the Future” สานต่อแนวคิดงานดีไซน์ เปิดสมอง ประลองไอเดีย กับผลงานสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ PET หรือ โพลีเอสเตอร์