Tagged: Paron School of Art

Paron School of Art

โรงเรียนสอนศิลปะ ภรณ สคูล ออฟ อาร์ท เสนอโปรแกรมการเรียนศิลปะทัศนศิลป์แบบไดนามิกและเป็นมืออาชีพซึ่งมีคลาสหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนตลอดโดยได้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของประเทศอังกฤษ