Tagged: IKEA

IKEA

ผลิตภัณฑ์ของอิเกียผ่านการออกแบบอย่างใส่ใจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น กลุ่มสินค้าประเภทเตียง ที่อิเกียออกแบบมา อย่างชาญฉลาดให้มีที่เก็บของในตัว เพื่อการใช้พื้นที่ทุกมุมอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

IKEA

อิเกียต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ ด้วยลวดลาย ‘ช้าง’ สัตว์สัญลักษณ์ของไทย บนผ้าและสิ่งทอคอลเล็คชั่นใหม่ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายเดือนเมษายน 2558 นี้