Tagged: dance culture

UNWRAPPING CULTURE

สมาคมฝรั่งเศสจัดการแสดง UNWRAPPING CULTURE โดย CO ERASGA / พิเชฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี Unwrapping Culture นำสุดยอดสองศิลปินชายมาพบกัน ได้แก่ อัลแวงน์ เอราสกา โตเลนติโน ลูกครึ่งชาวฟิลิปินส์-แคนาดา ซึ่งผลงานอันลุ่มลึกของเขาสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ส่วนตัวและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ พิเชฐ กลั่นชื่น นักอนุรักษ์การเต้นโขนไทยผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะนักเต้นโขนในแนวร่วมสมัย