Tagged: Colourful Colouryo#2

Colourful Colouryo#2

นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่สองของ โยทะกา จุลโลบล ศิลปิน พิธีกรรายการ Daradaily Art show และคอลัมนิสต์ รวมถึงอดีตขวัญใจสื่อมวลชนในการประกวดราชินีช้างปี พ.ศ.2547