Tagged: Candide Books

Candide Books

อยู่ในที่ที่มีอากาศโปร่ง  พ้นจากความทะเยอทะยาน ทำงานสร้างสรรค์ และรักใครสักคน เมื่อได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ คำกล่าวเกี่ยวกับความสุขแท้จริงของนักเขียน นักปรัชญาฝรั่งเศสชื่อดังก็ลอยวนอยู่ในหัว