Tagged: Bangkok Unbalanced

Bangkok Unbalanced

ถ้าพูดถึงคำว่าปกติของกรุงเทพ คุณคิดว่าคืออะไร มันยากที่จะอธิบายเพราะรอบๆ ตัวเราในเมืองนี้มันเต็มไปด้วยความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางวัตถุ แต่ผู้คนยังยึดถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์