Tagged: เสวนา ศาสนาของผู้ชาย

ขอเชิญร่วมงานเสวนา ศาสนาของผู้ชาย

คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี่ ขอเชิญท่านร่วมรับฟังการพูดคุยเรื่องสบายๆ ไม่เครียด “ศาสนาของผู้ชาย” : ภาพนู้ด/อำนาจ/ศาสนา/เพศ โดย นิวัติ กองเพียร  เกจินู้ด, จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์, นิพนธ์ อินทฤทธิ์ ศิลปินภาพถ่ายเปลือย