Tagged: เทศกาลภาพยนตร์ Luis Buñuel

เทศกาลภาพยนตร์ Luis Buñuel

ต้อนรับลมร้อนเดือนเมษา ด้วยภาพยนตร์แนว Surrealism ของ Luis Buñuel ผู้กำกับคนสำคัญของโลก ซึ่งบุกเบิกแนวทางการทำหนังในรูปแบบศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism)