Tagged: ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์

หลักสูตร Professional Food Stylist

ข้อมูลหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครอบรม Professional Food Stylist โดย อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ –   ณ ดีพี สตูดิโอ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ ArtBangkok Thailand Line: 0891132305 Email: ArtMaster@ArtBangkok.com

Professional Food Stylist Workshop 20190914

ผ่านไปด้วยดีกับ Professional Food Stylist Workshop ครั้งที่ 4 โดย อ. ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ที่จัดโดย ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์ ArtBangkok.com ณ ดีพี สตูดิโอ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง ทั้งกลุ่มเจ้าของกิจการโรงแรม เจ้าของร้านอาหาร เชฟ รวมถึงผู้ที่ต้องการเป็นฟู้ดสไตลิสต์มืออาชีพ ซึ่งนอกจากผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกในงานฟู้ดสไตลิสต์ ที่เผยทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการนำไปใช้ได้จริง สำหรับผู้ประกอบอาชีพและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จาก อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้เป็นฟู้ดสไตลิสต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ช่างภาพอาหารระดับแนวหน้า คือ อ.สรรสิทธิ์ โกระวิโยธิน (อาจารย์กอล์ฟ)  และ อ....

หลักสูตร Professional Food Stylist

ข้อมูลหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครอบรม Professional Food Stylist โดย อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ –   ณ ดีพี สตูดิโอ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ ArtBangkok Thailand Line: 0891132305 Email: ArtMaster@ArtBangkok.com

ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์

จากความประทับใจในเรื่องราวของอาหาร ที่ได้ลงมือเข้าครัวกับคุณย่ามาตั้งแต่วัยเยาว์ ค่อยๆก่อกลายเป็นความรักความผูกพัน ประกอบกับได้เรียนรู้การทำอาหารจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารชาววังระดับประเทศ อย่างหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ หม่อมหลวงต่อ  กฤดากร ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ จึงไม่น่าแปลกใจว่าวันนี้ คุณดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ กลายเป็น Guru ด้านอาหาร และเป็น  Food Stylist ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาหารระดับแถวหน้าของประเทศ และกำลังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล