Tagged: จองคอนโดออนไลน์ ครั้งแรก ในงานมหกรรม กด ของ แกรนด์ ยู

จองคอนโดออนไลน์ ครั้งแรก ในงานมหกรรม กด ของ แกรนด์ ยู

แกรนด์ ยู บริษัทพัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ คอนโด ยู, ยู ดีไลท์ และ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ มุ่งพัฒนาตัวเองให้เป็นต้นแบบผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมแนวใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน