Tagged: งานจิบน้ำชายามบ่ายและแฟชั่นโชว์เพื่อการกุศลโดย มร.รูบิน ซิงเกอร์

งานจิบน้ำชายามบ่ายและแฟชั่นโชว์เพื่อการกุศลโดย มร.รูบิน ซิงเกอร์

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด และธนาคารซิตี้แบงค์ จัดงานจิบน้ำชายามบ่ายและแฟชั่นโชว์เพื่อการกุศล โดยมร.รูบิน ซิงเกอร์ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา