การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ปี 2555

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญวงดุริยางค์เครื่องเป่าทั่วประเทศ และนานาประเทศ  เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2555  (Thailand International Wind Ensemble Competition 2012 (TIWEC) )

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท รับสมัครผู้เข้าประกวด 3 ประเภท ได้แก่ Wind Band (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ทั่วไป),  Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา), Small Wind Esemble (วงเครื่องเป่าขนาดเล็ก) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2555 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล  หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 ตุลาคม 2555

การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ปี 2555
ผู้จัด : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ : 21 – 25 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร: 02-800-2525 ต่อ 146
อีเมล : msmu.activity@gmail.com
เว็บไซต์ : www.music.mahidol.ac.th/tiwec

You may also like...