วิถีชีวิต ธรรมชาติและวัฒนธรรม

นิทรรศการ “วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม” นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสมหลากหลายรูปแบบของ 4 ศิลปิน

อาทิ ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต ธรรมชาติ และวัฒนธรรมแบบล้านนาของศรีใจ กันทะวัง ผลงานจิตรกรรมที่มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันในวิถีชีวิตแบบชนบทที่เอื้ออิงกับธรรมชาติแวดล้อมของโอภาส ชมชื่น ผลงานประติมากรรมจัดวางซึ่งมีที่มาจากประสบการณ์และความทรงจำวัยเยาว์ของสมศักดิ์ พรมจักร และผลงานภาพพิมพ์ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันงดงามจากภาคเหนือของอมรินทร์ กันทะวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพร รอดบุญ ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์

ศิลปิน : ศรีใจ กันทะวัง, สมศักดิ์ พรมจักร, โอภาส ชมชื่น, อมรินทร์ กันทะวงศ์
วันที่ : 16 ตุลาคม-25 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : ARDEL Gallery of Modern Art
ติดต่อโทร : 02-422-2092
แฟกซ์ : 02-422-2091
อีเมล์ : ardelgallery@gmail.com
ardelworkshop@gmail.com

You may also like...