บ่าววี รับโล่เยาวชนแห่ง​ชาติ

บ่าววี อาร์สยาม หรือ พันจ่าอากาศโท วีรยุทธิ์ นานช้า ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประเภท บุคคล  “สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม”

โดยมี คุณยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี  ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารกีฬาเวศน์ (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

You may also like...