ธรรมชาติ ของ ธรรมชาติ

ภาพบรรยากาศ ที่เกิดจาก แสงเงา สีสัน พืชพันธ์ ดอกไม้ ภูเขา ท้องฟ้า สายลมและแสงแดด  ซึ้งเราสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส ทำให้เกิด อารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรีย์ภายใน ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้สึกและสื่อสารโดยอาศัยทัศนธาตุและประสบการณ์ทางด้านศิลปะ โดยถ่ายทอดความรู้สึกจากตาสู่ปลายพู่กัน ด้วยสีอะครีลิค
ศิลปิน : อิศเรศ  วงศ์สิงห์ (Issared  Wongsing)

ข้าพเจ้ามีความประทับใจ ในเสน่ห์ และความงดงามที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรของธรรมชาติตามกาลเวลา จึงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม ด้วยจังหวะและมุมมองตามความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า
ศิลปิน : จักรกฤษณ์  ศรีสงคราม  (Jakkrit  Srisongkram )

นิทรรศการ : “ธรรมชาติ ของธรรมชาติ”
ศิลปิน : อิศเรศ  วงศ์สิงห์, จักรกฤษณ์  ศรีสงคราม
วันที่ : 27 กันยายน –12 ตุลาคม 2555
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

 

You may also like...