ศรีตรัง

ผลงานจิตรกรรมชุด”ศรีตรัง”นี้เป็นผลผลิตของการกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตัวศิลปินเอง เกิดเป็นผลงานชุดที่ 3 ต่อจาก ชุดแรก”ตรังคในวันเวลา”เมื่อปี2549 ที่หอศิลป์จามจุรี และชุดที่ 2 “ตรังในความผูกพัน”เมื่อปี 2551ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท โดยนำเสนอผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบจำนวนกว่า 20 ชิ้นรวมทั้งงานจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิค สีน้ำ และวาดเส้นอีกจำนวนหนึ่ง

เพื่อนำเสนอความงามของเรื่องราวและบอกเล่าขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เพื่อประกอบขึ้นเป็นนิทรรศการทางศิลปะที่สมบูรณ์ และรวมไปถึงผลงานของศิลปินรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมในนิทรรศการ ในระหว่างที่นิทรรศการกำลังจัดแสดงอยู่นั้น ก็จะมีกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางศิลปะ ระหว่างผู้ชมกับตัวศิลปิน ซึ่งรวมไปถึงการสาธิตวิธีการสร้างงานให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมชมและมีประสบการณ์ทางศิลปะร่วมกันด้วย

แนวความคิดในงานนิทรรศการศรีตรังของศิลปิน

ความงามของดอกไม้แห่งบ้านเกิด(ศรีตรัง)เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเสนอเรื่องราวของความงามของจังหวัดจังหวัดหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นเหมือนตัวแทนของคำว่าบ้านเกิดของเราท่านทุกผู้นาม บ้านเกิดนั้นเปรียบเสมือนผู้ที่ให้กำเนิดเป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนและจิตวิญญานของความเป็นเรา และเมื่อเราเติบโตไปก็จะยังหล่อเลี้ยงและเป็นตัวแทนของความทรงจำที่งดงาม ที่ช่วยชุบชูจิตใจแห่งเราให้ชุ่มชื่นและงดงามอยู่เสมอแม้เราจะล่วงเลยไปอยู่ในที่แห่งไหนนเป็นรากเป็นโครงสร้างที่สำคัญแห่งจิตใจที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินไปในหนทางแห่งชีวิต

ศรีตรังนี้จึงหวังจะเป็นดอกไม้ตัวแทนให้เกิดแรงบันดาลใจต่อบ้านเกิดแห่งตน  กระตุ้นให้เราร่วมรู้ดูแลสิ่งงามที่เราได้มองเห็นและความรู้สึกที่ดีและงามที่ปรากฏอยู่ในจิตใจแห่งเราเพื่อช่วยกันดูแลให้บ้านเกิดของเราทั้งหลายนั้นงดงามอยู่เสมอไป

 

นิทรรศการจะมีพิธีเปิดในวันที่  10  สิงหาคม  2555   เวลา  18.30 น.

และเปิดให้ชมทุกวัน  ระหว่างเวลา  10.00 – 19.00 น. วันเสาร์ , อาทิตย์

และวันหยุด   เวลา  12.00 – 18.00 น.  จนถึงวันที่  26  สิงหาคม  2555

ณ.หอศิลป์จามจุรี    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติของศิลปิน

ธีระยุทธ  จีนประชา
เกิด 2511 ตรัง
ศึกษา คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพพิมพ์ (ศิลปบัณฑิต : 2535) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ 29 หมู่ 13 ต. อ่าวตง อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 92220 โทร 081 – 771 – 7112
Email : theeyuth@hotmail.com /facebook : theeyuth  jeen
Website http://www.rama9art.org/theerayuth/index.html

 

ประวัติการแสดงงาน
2539 – นิทรรศการกลุ่ม “4คน” แกลเลอรี่ร้าน อิ-ออง มหาสารคาม

2540 – นิทรรศการเดี่ยว “ใต้เมฆและแสงแดด” แกลเลอรี่ ร้านแร็ป-อิท กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ คณะจิตรกรรม ครบรอบ 55 ปี หอศิลป์แห่งชาติ

2541  – ร่วมแสดงนิทรรศการชุด “ใต้แดดและแสงดาว อาคารพหลโยธิน  เพลส กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา หอศิลป์ ธนบุรี กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการสีน้ำแห่งความเป็นไทย “ ณ โรงแรมโซลทวิน  ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “สีสันอันดามัน” โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ภูเก็ต

2543 – นิทรรศการกลุ่ม “คำบอกเล่าของแผ่นดิน” เมอร์คิวรี่ อาร์ต แกลลอรี่ กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “LOVE IN FRAM” เมอร์คิวรี่ อาร์ต แกลลอรี่ กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปกรรม-ศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ “หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ   กรุงเทพฯ

2545 – ร่วมโครงการและแสดงนิทรรศการสัญจร “เที่ยวตรังสร้างสรรค์งานศิลป์” กรุงเทพฯ ขอนแก่นภูเก็ต ตรัง

2546 – ร่วมโครงการและแสดงนิทรรศการสัญจร “ศิลปกรรมสู่ธรรมชาติ” ภูเก็ต กระบี่ พังงา  กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “รอรัก” หอศิลป์ สถาบันราชภัฎเลย จังหวัดเลย

2547 – ร่วมแสดงนิทรรศการ “Thailand Invitation Watercolor Exhibition 2004” สีลมแกลลอเรีย กรุงเทพฯ

– นิทรรศการกลุ่ม “จากดินสู่น้ำ” ริเวอร์ซีตี้ กรุงเทพฯ

– นิทรรศการกลุ่ม “จิตรกรรมทิวทัศน์อีสาน” ศูนย์วิทยาบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

2548 –  นิทรรศการเดี่ยว “เสียงกระซิบของเวลา” ห้องศิลปนิทรรศวังสวนผักกาด กรุงเทพฯ

– ร่วมโครงการ Art Camp กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ตินสูลานนท์  ณ เมืองเวียงจันทร์  และเมืองหลวง พระบาง สปป ลาว

– ร่วมโครงการ “Art for Andaman” ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต ไท่หัว ภูเก็ต

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปตระการตา” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “จิตรกรรมทิวทัศน์อีสานครั้งที่ 2,3,4 “ ณ ลานนิทรรศการกลางแจ้ง  หน้าโปรแกรมวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– นิทรรศการเดี่ยว “ในห้วงของเวลา” ณ หอศิลป์มาลัยแมน วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี

– ร่วมแสดงนิทรรศการ เพื่อหารายได้ให้กับมูลนิธิภูทาน ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

2549 –  ร่วมแสดงนิทรรศการ “100 ศิลปินไทยรินน้ำใจให้ผู้พิการ “ ณ อาคารศูนย์การค้าธนิยะพลาซ่า

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิริราชรวมใจศิลปิน ถวายพระพร ครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี “ ณ ตึก 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

– นิทรรศการเดี่ยว “ตรังคํ ในวันเวลา” หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

– ร่วมโครงการศิลปินเพื่อนกเงือก เพื่อหารายได้ให้มูลนิธินกเงือก ณ ธนาคารไทย พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “จิตรกรรมและประติมากรรม ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี “ ณ ศูนย์การค้าเมืองทองธานี

2550  –  ร่วมแสดงนิทรรศการ “กลุ่มนา” ณ หอศิลป์จำปาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.
มหาสารคาม

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “โฉมหน้าศิลปิน” ณ สีลม แกลเลอเรีย กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปินศิษย์เก่าศิลปากร เทิดไท้ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศิลปิน” ศูนย์สรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ “สายธารแห่งสีน้ำ” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

2551  –  ร่วมแสดงนิทรรศการ “มหัศจรรย์ กล้วยไม้นานาชาติ ณ สยามพารากอน  กรุงเทพฯ

– นิทรรศการเดี่ยว “ตรังในความผูกพัน” โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “ กลุ่มหอไตร ” ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลปกรุงเทพฯ

2552  – ร่วมโครงการ 84 ศิลปิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา จัดโด กระทรวงวัฒนธรรม ณ เมรุมาศ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงและบริจาคผลงานในนิทรรศการ”โลหิตสานชีวิต   ศูนย์การค้าสยามพารากอน  กรุงเทพ

– นิทรรศการกลุ่ม”ทางสู่ความสุข”หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์  กรุงเทพ

2553   – ร่วมแสดงนิทรรศการ”สุข…ภาพ”ห้องแสดงภาพคลินิกอัศวนันท์  กรุงเทพ

– ร่วมแสดงนิทรรศการ”เทิดพระเกียรติพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา”หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานัครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

– ร่วมแสดงงานในโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรจังหวัดตรัง โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  จ. ตรัง

– นิทรรศการ”วาดเส้น”ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ   พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

-ร่วมแสดงงานในนิทรรศการประจำปี ของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์  กรุงเทพ

2554  – นิทรรศการ”ศิลปินแดนใต้ร่วมสร้างสันติสุข”โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง /  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ   กรุงเทพ

– นิทรรศการ”จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ ครั้งที่ 6 “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– นิทรรศการ”มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ ครั้งที่ 4 สยามพารากอน กรุงเทพ

– นิทรรศการ”พระคุณครูครอบพื้นศิลป์ ณ.แผ่นดินตักศิลา”(นิทรรศการเชิดชูเกียรติ  อ. นนทิวรรธน์   จันทะนะผ ลิน ศิลปินแห่งชาติ) ยามาฮ่าอาร์ตแกลเลอรี่ จ. มหาสารคาม

– นิทรรศการ”ครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์ตรัง”ณ.โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง

– นิทรรศการ”90ปีเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายใต้พระบรมโพธิสมภารสาน  วัฒนธรรมไทย-จีน” หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ กรุงเทพ

– นิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2554 ณ.หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ

– นิทรรศการกลุ่ม “คืนสุขสู่ใต้”พิพิธภัณฑ์บ้านหัตถกรรมและศิลปกรรม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

-นิทรรศการ”รักษ์ศิลป์” โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

– นิทรรศการของศิลปิน”กลุ่มนา”ประจำปี2554  ยามาฮ่าอาร์ตแกลเลอรี จ .มหาสารคาม

2555 – ร่วมโครงการปฏิบัติงานศิลปะ(art workshop)”สะบัดสีและฝีแปรง@ ปายbyศิลปินแห่งชาติ”ภูปาย อาร์ต รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน

– ร่วมแสดงนิทรรศการ”ศิลปสร้างสุขฮะฮ่า55”หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ กรุงเทพ

 

 

 

 

 

You may also like...