ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2499 ( ปีวอก) ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนแรกในจำนวนพี่น้อง 4 คน เป็นบุตรของนายจำนงค์ พรพิสุทธิ์ อดีตนาฏศิลปิน กรมศิลปากร และนางสมศรี พระพิสุทธิ์ อดีตนักเรียนนาฎศิลป์ และนักแสดงของคณะพลายมงคล ( ของพลโทหม่อมหลวงขาบ กุญชร ณ อยุธยา)

มีน้องสาว 2 คน และน้องชาย 1 คน  เริ่มเข้าเรียนในชั้นอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลจารุณี จากนั้นเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ที่โณงเรียนประชาราษฎร์พิทยา ประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดใหม่อมตรส และศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โณงเรียนนาฎศิลป ( วิทยาลัยนาฎศิลป ปัจจุบัน) โดยเลือกเรียนในสาขานาฏศิลป์โขน ( พระ) ฝึกหัดนาฎศิลป์พื้นฐานกับคุณครูอุดม อังศุธร และแม่ลมุล ยมะคุปต์ เรียนที่วิทยาลัยนาฎศิลป์จนถึงชั้นกลางปีที่ 2 เมื่แปี พ.ศ. 2515 ลาออกไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี

การทำงาน
คุณครูพนิดา สิทธิวรรณ อดีตศิลปินของกรมศิลปากร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์กองการสังคีต กรมศิลปากร ได้เป็นผู้ชวนให้มาสอบบรรจุเข้ารับราชการในแผนกนาฎศิลป์ เริ่มทดลองปฎิบัติราชการในตำแหน่งศิลปินจัตวา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 อัตราเงินเดือน 750 บาท ต่อมาได้บรรจุเป็นข้าราชการพลเรอนในตำแหน่งนาฎศิลป์จัตวาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 อัตราเงินเดือน800 บาท โดยมีหน้าที่รับผิดชอบแสดงเป็นตัวพระ ( โขน) นับบทพระ ตัวเอก ตัวรอง และตัวประกอบในการแสดงโขน ละคร ฟ้อนรำ การละเล่นพื้นเมือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนาฎศิลป์ระดับ 7 ว. กลุ่มนาฎศฺลป์ ส่วนการแสดง สถาบันนาฎดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร

ผลงานที่สำคัญ
1.เป็นผู้แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์

2.เป็นผู้ฝึกซ้อม กำกับ ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ท่ารำต่างๆ

3.เป็นวิทยากร ให้คำปรึกษา และนำด้านนาฎศิลป์ไทย

4. เป็นกรรมการฝ่ายการแสดงให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.ป็นอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ให้กับกองทุนโบราณคดี และอนุกรรมการฝ่ายเครื่องแต่งกายและผู้แสดงแบบในโครงการจัดทำต้นแบบและ หนังสือรูปแบบการแสดง พื่อการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรมของกรมศิลปากร และนอกจากนี้ยังได้รับโล่รางวัลต่างๆมากมาย

ที่มาข้อมูล : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5b45c449aa6cbe49
ที่มารูปภาพ : http://www.tripandtrek.com/webboard2/show.php?Category=&No=243

You may also like...