อิหร่านราชธรรม: การเดินทางจากเปอร์เซียสู่สยาม

นิทรรศการ                                  อิหร่านราชธรรม: การเดินทางจากเปอร์เซียสู่สยาม”

                                                    (Musing Shahnameh: A Journey from Persia to Siam)

ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ               สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

                                                    ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปิน                                           Arash Groyan

ลักษณะงาน                                  จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

ห้องนิทรรศการ                             ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แนวความคิด

            “ชาห์นาเมห์ – شاهنامه หรือ “พงศาวดารแห่งราชา” คือหัวใจของวัฒนธรรมเปอร์เซีย วรรณคดีชุดนี้ ส่งถ่ายมาสู่สยามประเทศผ่านจักรวรรดิโมกุลตั้งแต่สมัยอยุธยาในชื่อ “นิทานสิบสองเหลี่ยม” หรือ “ลิลิตอิหร่านราชธรรม”

            สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม และศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านร่วมทำความรู้จักเรื่องราวในวรรณคดีเปอร์เซียโบราณชุดนี้ผ่านการแสดงจิตรกรรมเปอร์เซียร่วมสมัย “อิหร่านราชธรรม : การเดินทางจากเปอร์เซียสู่สยาม” โดยจิตรกรชาวอิหร่าน โอราช เกโรยาน ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

            Shahnameh – شاهنامه or “ The Book of Kings” lies at the very heart of the Persian culture. This piece of literature was brought to Siam by way of the Mughal Empire during the Ayutthaya period. The Office of Art and Culture and the South Asian Studies Centre, the Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University would like to invite you to explore the characters from this ancient Persian epic through a contemporary Persian miniatures exhibition “Musing Shahnameh: A Journey from Persia to Siam” by and Iranian artist, Arash Groyan at Chulalongkorn University Museum from February 23, 2022 to March 31, 2022.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น. 

 ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

You may also like...